Buku Pedoman PKL dan TA

Buku pedoman PKL dan TA untuk semester gasal tahun akademik 2020/2021 dapat diunduh di sini. Unduh Buku Pedoman PKL, unduh Buku Pedoman TA